49     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     Tips & Tricks
Freedom Fighters (PC)
Podczas gry wpisz jeden z poniższych kodów:
ioigod - nieśmiertelność
ioicharisma - maksymalna charyzma
ioiammo nieskończona amunicja
ioiblind - niewidzialność
ioifastmo - przyśpieszone tempo
ioislowmo - zwolnione tempo
ioishotgun - otrzymujesz Shotgun
ioirocket - otrzymujesz Rocket Launcher
ioisniper - otrzymujesz Sniper Rifle
ioihgun - otrzumujesz Heavy Machine Gun


Croc: Legend of the Gobbos (PC)
Kody wpisujemy w trakcie gry
argolife - Nieśmiertelność
argoskip - Wybor poziomu
Wybór poziomów
L - lewo
R - prawo
D - dół
U - góra
LRDLDURLLDUULUR - 1-1
LRDLDURLLDDDLUR - 1-2
LRDLDURLRDUDLUR - 1-3
LLLLDURLLDDULUR - 1-4
LLLLDURLRDUULUR - 1-5
LLLLDURLRDDDLUR - 1-6
LLDLDURLLDDULUR - 1-B1
LRDLDRRLLDUDLUR - 1-B2
LRLLDURLLDUDLUR - 1-S1
LLDLDRRLLDDULUR - 1-S2
LLDLDRRLRDUULUR - 2-1
LLDLDRRLRDUULUR - 2-2
LLLLDRRLLDUULUR - 2-3
LRLLDRRLRDDULUR - 2-4
LRDLDURLDDUDLUR - 2-5
LLDLDURLDDDULUR - 2-6
LLLLDRRLLDDDLUR - 2-B1
LLDLDURLUDUULUR - 2-B2
LLLLDRRLRDUDLUR - 2-S1
LLDLDURLUDDDLUR - 2-S2
LLLLDURLDDUULUR - 3-1
LLLLDURLDDDDLUR - 3-2
LLLLDURLUDUDLUR - 3-3
LLDLDRRLDDDDLUR - 3-4
LLDLDRRLUDUDLUR - 3-5
LRDLDRRLUDDULUR - 3-6
LRLLDURLUDDULUR - 3-B1
LLLLDRRLDDUDLUR - 3-B2
LLDLDRRLDDUULUR - 3-S1
LRLLDRRLDDDULUR - 3-S2
LRLLDRRLUDUULUR - 4-1
LRLLDRRLUDDDLUR - 4-2
LRDLDURLLDRDLUR - 4-3
LLDLDURLRDLDLUR - 4-4
LLLLDURLLDRULUR - 4-5
LLLLDURLLDLDLUR - 4-6
LLDLDURLLDLULUR - 4-B1
LLLLDURLRDRDLUR - 4-B2
LLDLDURLRDLDLUR - 4-S1
LRLLDURLRDLULUR - 4-S2
LLDLDRRLLDLDLUL - 5-1
LLDLDRRLLDLDLUL - 5-2
LLDLDRRLRDRDLUR - 5-3
LRDLDRRLRDLULUR - 5-4
LLLLDRRLLDRDLUR - 5-B

Kody (w niektórych wersjach wpisuje się je w menu passwords):
ARGOLIFE - nieskończone życia
ARGOSKIP - wybieranie poziomu
LLLLDRRLLDRDLUR - tajemnice plus ostatni poziom
RDLURRURLRURLUD - Wyspa 2
LURURDDUDUULULD - Wyspa 3
RDDURLURDUURLUD- Wyspa 4
Podczas gry wpisz: ARGOLIVE - nieśmiertelność ARGOSKIP - menadżer poziomów

Amplitude (PS2)
Uwaga: L3 i R3 oznaczają odpowiednio wciśnięcie lewej i prawej gałki analogowej.
Rozmycie
Podczas gry wciśnij kolejno: R3, R3, R3, R3, L3, L3, L3, L3, R3 aby rozmyć wszystko wokół.
Mieszanie w kamykach
Podczas gry wciśnij kolejno: X, X, lewo, lewo, R3, R3, prawo, prawo aby zmienić pozycje klejnotów.
Zamiana nut w małpie głowy
Podczas gry wciśnij kolejno: L3, L3, L3, L3, R3, R3, R3, R3, L3.
Tunnel Mode
Podczas gry wciśnij kolejno: L3, L3, L3, R3, R3, R3, L3, R3, L3, co sprawi, że widok nieco się zmieni. Wklep kod ponownie, aby sprawdzić jeszcze jeden!
Odblokowanie Freq Parts i Prefabs
Ukończ ostateczny utwór na danym etapie, aby odblokować dodatkowe części Freq. Następnie możesz ukończyć jeszcze bonusowy utwór na każdym etapie aby otrzymać nowe Freq Parts i Prefarbs.
Pax Romana
Podczas gry przejdź do okienka chata (przycisk w lewym dolnym rogu strony) i wpisz dowolny z poniższych kodów:
wazaa - dodatkowe 99,999 złota
drawFPS - wyświetla FPS
cheatlist - lista chwatów

Dungeon Siege: Legends of Aranna
Podczas gry naciśnij klawisz [ENTER] a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
Uwaga: Użyj [+] lub [-] aby dany cheat aktywować lub deaktywować.
+sixdemonbag - 6 czarów przywołujących potwory
+checksinthemail - dodatkowe 9,999,999 złota
+sniper - wszystkie postacie w drużynie mogą strzelać do przeciwników z dystansu
+potionaholic - 3 mikstury Super Mana i Super Heal
+zool - God Mode
+drdeath - max uszkodzeń


Spellforce: The Order of Dawn
Podczas gry naciśnij [CTRL] + ] a następnie wpisz dowolny z poniższych kodów:
Application:SetNoManaUsage(1) - nieograniczona ilość Mana
Application:SetBuildingFastBuildMode(1) - szybkie budowanie
Application:SetFigureTechTreeMode(1) - wszystkie jednostki
Application:FastHeroCast(1) - szybkie „tworzenie” bohatera
Application:GiveMeGoods(99999) - dodatkowe materiały
Application:SetBuildingTechTreeMode(1) - wszystkie budynki
Application:SetGodMode(1) - God Mode
Uwaga: Kody działają wyłącznie z grą w wersji 1.02 lub wyższej.

Armed & Dangerous
Wejdź do menu [OPTIONS] a następnie do [CHEATS] i wpisz dowolny z poniższych kodów:
AMATINEE - dostęp do wszystkich filmów
WAAAAAAH - Topsy Turvy
SHIELDME - nieograniczona osłona
MISSIONS - dostęp do wszystkich misji
PRAYTOME - nieśmiertelność (God Mode)
NDMRBLTS - nieograniczona ilość amunicji
SHOESIZE - duże buty
EATGRENZ - duże ręce
VERYHIIQ - duże głowy
AMBULNCE - max punktów życia
SHOOTMOR - pełne magazynki
DAJIGSUP - lista kodów


Gladiator: Sword of Vengeance
W katalogu, w którym zainstalowana została gra zlokalizuj plik settings.ini i otwórz go przy pomocy dowolnego edytora tekstowego, np. Notepada z Windows a następnie dodaj w nim następującą linię:
instagib = 1
Staniesz się w ten sposób nieśmiertelny (god mode). Jeżeli będziesz chciał wrócić do normalnego stanu gry to skasuj powyższą linijkę lub zamień 1 na 0.
Kolejne parametry, które można w podobny sposób wykorzystać to:
oreOverride - włącza/wyłącza „Gore”
HUD - włącza/wyłącza HUD
Inne parametry o nieznanym efekcie działania to:
smartbomb, weakThrax, audio, music, FMVmusic, showFMV, screenText, fullscreen

Deus Ex: Invisible War
W katalogu, w którym zainstalowana została gra zlokalizuj plik default.ini i otwórz go przy pomocy dowolnego edytora tekstowego, np. Notepada z Windows a następnie dokonaj w nim odpowiednich zmian:
Aby zostać nieśmiertelnym (god mode) znajdź następujący fragment tekstu i zmień wszystkie wartości na 0.0
Difficulty_Player_Damage_Easy__d=1.0
Difficulty_Player_Damage_Normal__d=1.0
Difficulty_Player_Damage_Hard__d=1.25
Difficulty_Player_Damage_Real__d=1.75
Aby móc łatwo zabijać przeciwników odszukaj poniższy fragment:
Difficulty_AI_Damage_Easy__d=1.25
Difficulty_AI_Damage_Normal__d=1.0
Difficulty_AI_Damage_Hard__d=0.75
Difficulty_AI_Damage_Real__d=1.5
i zmień wartości na:
Difficulty_AI_Damage_Easy__d=4.25
Difficulty_AI_Damage_Normal__d=4.0
Difficulty_AI_Damage_Hard__d=4.75
Difficulty_AI_Damage_Real__d=4.5
Uwaga: Pamiętaj o zrobieniu kopii zapasowej edytowanego pliku.


49     Poprzednia strona Spis treści Nastepna strona     Tips & Tricks